Batata Palha yoki/ Potato  sticks
Batata Palha yoki/ Potato  sticks
Batata Palha yoki/ Potato  sticks

Batata Palha yoki/ Potato sticks

Regular price Sale price $3.20

120g xtra thin 

140g tradicional